Kata KI, átalányadózás BE?
Most mindent megtudhatsz az átalányadózásról.
Tényleg alternatíva?

Böröcz Zoltán

Előző cikkünkben megírtuk, hogy a KATA abban a formában, ahogyan ismertük, megszűnt. Maradt helyette egy kizárólag a magánszemélyek felé működtethető vállalkozási mód, ami várhatóan a korábbi KATA-sok csak kisebb részének tud jó lehetőség maradni.

Hogyan fognak vállalkozni azok, akik szeretnének vállalkozások felé is szolgáltatni a továbbiakban? Alternatívának tűnik az év elejétől egyszerűbben működő átalányadózási rendszer, amiről most itt egy helyen mindent megtudhatsz!

Mi az az átalányadózás?

Az átalányadózás egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők által választható adózási módszer. Az átalányadót a Bt-k (Betéti társaságok) nem választhatják.

Az átalányadó lényege, hogy a tételes költségelszámolás helyett a vállalkozó tevékenységétől függően különböző mértékű költséghányaddal csökken a személyi jövedelemadó alapja (SZJA), és az így csökkentett adóalap után kell megfizetni az SZJA-t, a TB járulékot illetve a szociális hozzájárulási adót (SZOCHO-t).

2022-től az átalányadózás szabályai jelentősen egyszerűsödtek. A még 2021-ben benyújtott törvényjavaslat számos ponton módosítja a korábban sok szempontból bonyolult és nem túl kedvező adózási fajtát.

Az átalányadózást azok az egyéni vállalkozók választhatják, akiknek a bevételük az átalányadós adóév előtti adóévben nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét. A minimálbér 2022-ben havi 200 ezer forint, így az éves bevétel 2022-ben 24 millió forint lehet. Ez egy magasabb keret, mint amit a KATA nyújtott.

Mi az a költséghányad?

Az egyéni vállalkozó vagy őstermelő által végzett tevékenység határozza meg a költséghányad mértékét, ami azt jelenti, hogy az összes bevétel hány százaléka után nem kell adót fizetni. Tehát ha a költséghányad 40%, akkor a szabály alapján a maradék 60% bevétel után kell adózni.

Három fajta költséghányad létezik:

A 90%-os költséghányadot azok a vállalkozók vehetik igénybe, akik kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, és még ide tartoznak a korábban említett őstermelők is. Számukra tehát az összes bevétel 90%-a a költség, és a maradék 10% után fizetnek adót.

80%-os költséghányadot azok az egyéni vállalkozók vehetik igénybe, akik kizárólag az alábbi tevékenységek egyikét folytatják:

 • mezőgazdasági, erdőgazdálkodási (TESZOR 01, 02), bányászati (TESZOR 05-től 09-ig)
  és feldolgozóipari (TESZOR 10-től 32-ig) termék-előállítás, építőipari kivitelezés (TESZOR 41, 42);
 • mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás (TESZOR 01.6), vadgazdálkodáshoz
  kapcsolódó szolgáltatás (TESZOR 01.70.10), erdészeti szolgáltatás (TESZOR 02.40.10) és zöldterület-kezelés (TESZOR 81.30.10);
 • halászati szolgáltatás (TESZOR 03.00.71), halgazdálkodási szolgáltatás (TESZOR
  03.00.72);
 • feldolgozóipari szolgáltatás (TESZOR 10-től 32-ig) a bérmunkában végzett szolgáltatás és az egyéb sokszorosítás (TESZOR 18.20) kivételével;
 • építőipari szolgáltatás (TESZOR 43);
 • ipari gép, berendezés, eszköz javítása (TESZOR 33.1), gépjárműjavítás (TESZOR 45.20),
  személyi, háztartási cikk javítása (TESZOR 95.2), épületgépészeti berendezések javítása (TESZOR 43.21, 43.22, 43.29);
 • a taxis személyszállítás (TESZOR 49.32.11) személygépjármű kölcsönzése vezetővel
  (TESZOR 49.32.12), egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás (TESZOR
  49.39.39), közúti áruszállítás (TESZOR 49.41.1);
 • számítógép, kommunikációs eszköz javítása (TESZOR 95.1);
 • fényképészet (TESZOR 74.20);
 • textil, szőrme mosása, tisztítása (TESZOR 96.01), fodrászat, szépségápolás (TESZOR
  96.02), hobbiállat-gondozás (TESZOR 96.09.11);
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján folytatott vendéglátó tevékenység (TESZOR 56).

Az előző két kategóriákba bele nem férő vállalkozók vehetik igénybe a 40%-os költséghányadot. Ahogy korábban is írtuk, itt a bevétel 60%-a után kell adót fizetni, így ez a költséghányad jár a legnagyobb teherrel.

Adómentes értékhatár átalányadó esetén 2022-től

A heti 36 órát elérő munkaviszony vagy nappali hallgatói jogviszony mellett átalányadózó vállalkozók mentesülnek a kötelező minimum járulékok és adó fizetése alól az adómentes árbevételi értékhatárig.

Az alábbi árbevételi értékhatárokig a következő adó- és járulékmentességeket veheted igénybe: ha nem főállású átalányadózó egyéni vállalkozó vagy, akkor teljes adó és járulékmentességet élvezel, ha főállású vagy, akkor pedig SZJA mentességet:

 • 40%-os költséghányad esetén: 2.000.000 Ft árbevételig adómentes (2.000.000 * 60% = 1.200.000 Ft jövedelem adó és járulékmentes)
 • 80%-os költséghányad esetén: 6.000.000 Ft árbevételig adómentes (6.000.000 * 20% = 1.200.000 Ft jövedelem adó és járulékmentes) – az arra jogosító tevékenység esetén
 • 90%-os költséghányad esetén: 12.000.000 Ft árbevételig adómentes (12.000.000 * 10% = 1.200.000 Ft jövedelem adó és járulékmentes) – az arra jogosító tevékenység esetén

Ez az árbevétel rész, így a jövedelem adómentes lesz abban az esetben is, ha nem felelünk meg a járulékmentesség kritériumának, tehát nincs heti 36 órát elérő munkaviszonyunk egyéni vállalkozóként. Ez esetben csak a minimálbér/garantált bérminimum szerinti minimum tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót kell havonta a fenti bevételi összeghatárig megfizetnünk.

Alanyi adómentesség (ÁFA mentesség)

Az alanyi adómentesség (ÁFA mentesség) éves határa 12 000 000Ft. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy aki 2022-ban KATA alany volt, majd szeptembertől másik adózási formában (átalányadó vagy tételes költségelszámolás), de egyéni vállalkozó marad, annak a teljes éves bevétele (jan.01-től dec.31-ig) nem haladhatja meg a 12 000 000Ft-ot.

Tehát, ha KATA-s vagy, szeptembertől átalányadózó lettél, aug. 31-ig leszámlázol KATA vállalkozóként 10 000 000Ft-ot, akkor szeptembertől december végéig csak 2 000 000Ft-ot tudsz alanyi adómentesen számlázni.

Adókedvezmények átalányadózóként

További előnye lehet az átalányadózásnak, hogy a nem adómentes jövedelemrész esetén fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék terhére az egyéni vállalkozó is érvényesítheti bármely szja adóalap kedvezményt, akár a családi adó- és járulékkedvezményt a KATA-val ellentétben.

A személyi jövedelemadó rendszerében az alábbi adókedvezmények érhetőek el:

 1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye;
 2. 25 év alatti fiatalok adóalap mentessége (2022. január 1-től);
 3. Első házasok kedvezménye;
 4. Súlyos fogytékosság, tartós betegség kedvezménye;
 5. Családi adó- és járulékkedvezmény.

Milyen költségekre és adminisztrációra számíthatsz átalányadózóként?

A KATA-val ellentétben, a havi adó- és járulék nem automatikusan kerül előírásra az adóhatóság részéről. A könyvelőnk által elkészített és beküldött havi/éves/negyedéves bevallások alapján fog megjelenni a NAV oldalán az adófizetési kötelezettségünk. Tehát míg a KATA esetén elég volt átutalni a havi tételes adót a költségvetési számlaszámra, az átalányadó esetén a havi és éves bevallásokban megállapított összegeket fogjuk minden hónapban megfizetni.

Az alanyi adómentes KATA-soknak nem kell mindenféle befizetésekkel foglalkozniuk, mert a KATA után megfizetett egyösszegű adóval valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségüket teljesítették.

Ezzel szemben az átalányadózó egyéni vállalkozó számára az alábbi járulékok megfizetése kötelező:

 • 15 százalék személyi jövedelemadó,
 • 13 százalék szociális hozzájárulási adó,
 • 18,5 százalék társadalombiztosítási járulék

Abban az esetben, ha a havi bevétel nem éri el a minimáljövedelmet vagy garantált bérminimumot az alábbi járulékokat kell megfizetni:

 • 15% személyi jövedelemadót kell fizetni a ténylegesen elért jövedelem szerint,
 • 13% szociális hozzájárulási adót kell fizetni a minimum járulékalap 112,5%-a alapján,
 • 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell fizetni a minimum járulékalap 100% alapján.

Egy alanyi adómentes átalanyadózó egyéni vállalkozó járulék és SZJA kötelezettségeit – akkor is ha nullás – továbbra is az alábbiak szerint kell teljesítse:

 • havi adó és járulékbevallásban kell havonta a tárgyhót követő 12. napig kell bevallja és megfizesse (szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék ’58-as bevallás)
 • személyi jövedelemadó bevallásra tárgyévet követő év május 20-áig köteles bevallani és befizetni
 • személyi jövedelemadó előleg fizetésére tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig köteles.
Adó- és járulékkedvezmény az átalányadózó egyéni vállalkozók számára

A főfoglalkozású egyéni vállalkozó az átalányadózás választása esetén is legalább a mindenkori minimálbér vagy garantált bérminimum szerinti járulékok megfizetésére kötelezett.

2022-től érvényes minimálbér szerinti átalanyadózó minimum adója és járuléka:
 • társadalombiztosítási járulék:
  • minimálbér: 200.000 Ft x 18,5% = 37.000 Ft (2021-ben: 30.969 Ft)
  • garantált bérminimum: 260.000 Ft x 18,5%= 48.100 Ft (2021-ben: 40.515 Ft)
 • szociális hozzájárulási adó:
  • minimálbér: 200.000 x 112,5% x 13% = 29.250 Ft (2021-ben: 29.190 Ft)
  • garantált bérminimum: 260.000 x 112,5% x 13% = 38.025 Ft (2021-ben: 38.188 Ft)

Az a vállalkozó, akinek végzett tevékenysége(i) legalább középfokú képesítést, végzettséget követelnek meg, a garantált bérminimum szerinti adót és járulékot köteles megfizetni.

Nem kötelezett a vállalkozó a minimálbér vagy garantált bérminimum szerinti (szocho) adó és (tb) járulék fizetésére, ha:
 • minimum 36 órás munkaviszonnyal rendelkezik (más jogcímen biztosított)
 • nappali tagozatos képzésben vesz részt (más jogcímen biztosított)
 • kiegészítő tevékenységet folytató (saját jogú nyugdíjas) egyéni vállalkozónak minősül (nem biztosított 2020. július 1-től).

Az átalányadózó egyéni vállalkozó az adómentes összegig csak a minimálbér/garantált bérminimum szerint fizet járulékot és szocho-t. Afelett pedig az adóköteles átalányadóalap szerint szja-t, tb-járulékot és szocho-t.

A nem biztosított, nyugdíjas átalányadózó csak 15% személyi jövedelemadó fizetésre kötelezett az adómentes jövedelem feletti rész után továbbra is.

Na és akkor mit csinálj?

Az átalányadózás jó alternatívát jelenthet azok számára, akik nem tudnak tovább KATA adózással működni, nem szeretnének céget alapítani, beleférnek a 90%-os vagy 80%-os költséghányadba vagy nincsen sok költségük (~ bevétel 50%-a vagy több).

Emiatt azt javasoljuk, ha tartósan meghaladja a költséged a bevételed 50%-át, akkor érdemes inkább a tételes költségelszámolást választanod.

Egy cég alapítása és működtetése több adminisztrációt és odafigyelést igényel, mint átalányadózással tovább folytatni az egyéni vállalkozást, ez kijelenthető. Ugyanakkor hosszú távon, alkalmazottak felvételével érdemes lehet céget alapítani és pl. a KIVA-t használni.

3 tipp a végére

 • Ha valamelyik kedvezményes költséghányadot alkalmazod (80% vagy 90%), és lenne bevételed alacsonyabb költséghányados tevékenységből (pl 40%), akkor sajnos az egész adóévre visszamenőleg is csak a kisebb költséghányadot alkalmazhatod, azaz a 40%-ot.
 • Fontos, hogy bevételed a lehető legjobban havi szinten egyenletes legyen, mert ellenkező esetben nagyságrendekkel több adófizetési kötelezettséged is keletkezhet amiatt, hogy a minimálbér vagy garantált bérminimum költségeit így is úgy is meg kell fizetned
 • Alanyi adómentesen (Áfa-mentesen) ne számlázd túl a 12 milliót éves szinten

Ha átalányadózó leszel, havi 25 000Ft-ért vállaljuk az egyéni vállalkozásod havi könyvelését!

Új ügyfeleket a kapacitásunk erejéig tudunk vállalni, természetesen online is. 

Írj nekünk, konzultáljunk, számoljunk közösen!

„Class aptent taciti sociosqu ad litora per conubia nostra, per inceptos himenaeos .Aenean non turpis vitae ligula tristique sagitt isras varius erat pulvinar eros pretium”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis arcu est. Quisque posuere est arcu, id hendrerit orci pulvinar id. Cras egestas metus sit amet felis accumsan, vitae placerat libero sodales. Morbi efficitur maximus massa et aliquam. Quisque vel viverra augue.

Nullam scelerisque erat nisl, eu aliquet quam porttitor et. Aliquam molestie sem augue, non egestas nunc sagittis in. Suspendisse vehicula turpis eget leo sollicitudin, dapibus commodo massa facilisis.

Ut ac tortor eget nibh condimentum congue. In facilisis porttitor iaculis. Etiam vestibulum, nisl nec molestie egestas, velit lorem venenatis tellus, pellentesque blandit nulla sapien accumsan velit. Vivamus purus nunc, dictum nec elit viverra, semper iaculis risus.

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzés a megírása pillanatában érvényes törvények és adószabályok alapján a legnagyobb gondossággal készült. Kérünk vedd figyelembe, hogy az adott szabályok változhatnak. Kérdezz meg minket vagy könyvelődet a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel, hogy képben legyél

Kérj tőlünk ajánlatot!

Ha valamelyik szolgáltatással kapcsolatban kérdés merült fel benned, vagy egy ötlettel fordulnál hozzánk, akkor keress nyugodtan az oldalon található elérhetőségek egyikén!

Ajánlatkéréshez kérlek, hogy töltsd ki az űrlapot, vagy küldd el ezeket az adatokat emailben.

Amennyiben szimpatikusak vagyunk neked és szeretnél velünk közösen dolgozni, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Mi már nagyon várjuk a közös munkát! 🙂

Ajánlatkérés

hogy mindig
képben legyél

Iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről

❗️ Elköltöztünk ❗️

Örömmel értesítünk, hogy elköltöztünk Veszprém belvárosába, az Ady Endre u. 5-ben a 3.emeletre!

Link

Várunk Benneteket szeretettel Veszprémben!