2023 nyári adócsomag és SZÉP-kártya változások aug. 1-től

Böröcz Zoltán

Július 14-én olyan adótörvény-változásokról szóló javaslatcsomagot fogadtak el, amely több adónemet érint. A tervezett változtatások jelentős mértékűek, érintik az általános forgalmi adót (ÁFA), a személyi jövedelemadót (SZJA), a társasági adót, az extra profitadót és számos más adót is. A tervezett változtatások egy része még az idén életbe lép, míg más részük csak 2024-ben.

Június második felében fogadták el a SZÉP-kártyákkal kapcsolatos változásokat is. A béren kívüli juttatásként felhasználható SZÉP kártyák keretösszege további 200.000 forinttal emelkedik, így az alkalmazottak még nagyobb összeget használhatnak majd fel a különböző szolgáltatásokra. Emellett jó hír, hogy az augusztus 1-jétől a SZÉP kártyákon rendelkezésre álló keretösszegből lehetőség lesz hidegélelmiszerek vásárlására is. Ez a változtatás tovább bővíti a kártyák felhasználhatóságát, és még több lehetőséget biztosít az alkalmazottak számára az étkezési és szállási szolgáltatások igénybevételére.

ÁFA-t érintő változások

Az alábbi változtatások léptek életbe:

 1. Azonnali számla kibocsátási kötelezettség 2023. július 15-től: Amennyiben a vevő a számla teljesítéséig maradéktalanul megfizette az ellenértéket, azonnal ki kell bocsátani a számlát.

 2. E-nyugta bevezetése: Az e-nyugta bevezetésre kerül, és az ÁFA törvény meghatározza az ezzel kapcsolatos fogalmakat, valamint felhatalmazást ad a kapcsolódó rendelet megalkotására.
 3. 2024. január 1-vel bevezetésre kerül a 0%-os áfamérték a napilap esetében, így az kikerül az 5%-os adómérték alól. Első alkalommal azokra az értékesítésekre kell alkalmazni, melyek teljesítési időpontja 2024. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
 4. Könnyítés az EU-tagállamokban letelepedett adóalanyok számára: Az EU-tagállamokban, de nem Magyarországon letelepedett adóalanyok, ha magyarországi ingatlant vásárolnak, visszaigényelhetik a levonható áfát az áfa-visszatérítési eljárás keretében, ha megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. Ez a változtatás a 2021. december 31-ét követően teljesített beszerzésekre vonatkozik.

 5. Visszaváltási díj szabályozása: Uniós jogharmonizáció miatt 2024. január 1-jétől megjelenik az ÁFA törvényben a kötelező visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékekre vonatkozó szabályozás. Ezen díjak nem számítanak bele a termékértékesítés adóalapjába, ellentétben a betétdíjas termékekkel, amelyek visszaváltásakor csökkenthető az adóalap.

SZJA-t érintő változások:

 • Augusztus 1-jétől az a jelenleg is alkalmazott szabály, amely a veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján működik, törvényi szintre emelkedik. Ennek értelmében, ha valaki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személyt gondoz, jogosult lesz havonta és kedvezményezett eltartottonként 66.670 forinttal növelt összegben igénybe venni a családi adókedvezményt. Ennek köszönhetően az adóban havonta kedvezményezett eltartottonként további 10.000 forint kedvezményt jelent.
 • Augusztus 1-jétől a munkavállaló munkába járás címén kilométerenként 30 forint költségtérítést kap adómentesen.
 • 2023. augusztus 1-jétől a 30 év alatti anyák kedvezménye is törvényi szintre emelkedik. A kedvezmény akkor illeti meg a fiatal anyát, ha arra való jogosultsága 2022. december 31-et követően nyílik meg, kivéve, ha akkor magzatra tekintettel már jogosult családi kedvezményre. Ebben az esetben 2023. január 1-jétől érvényesíthető a kedvezmény a hátralévő magzati időszakra is.
 • Augusztus 1-jétől a 80%-os költséghányadra jogosult átalányadózó egyéni vállalkozók körébe bekerül a személygépjármű-vezető képzés tevékenysége (TESZOR’08 85.53.11) is.
 • 2024. január 1-én életbe lép az a rendelkezés, amely kimondja, hogy a kriptoügyletekből származó ügyleti veszteség akkor is elszámolható legyen, ha a tárgyévben a magánszemélynek kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből nem származott bevétele.

A társadalombiztosítási járulék (TB) és a szociális hozzájárulási adó (Szocho) változásai

1. 2023. augusztus 1-jétől a kifizetőtől származó egyéb jövedelem esetén a kifizetőnek kell a szociális hozzájárulási adót havonta megállapítania, bevallania és megfizetnie azzal, hogy a magánszemély köteles megfizetni a szociális hozzájárulási adót, ha a SZJA-előleg megállapítása nem a kifizető kötelezettsége.

2. Vendégmunkások nem számítanak munkaerőpiacra lépőknek: A 2023. augusztus 14-én életbe lépő szabályozás értelmében a vendégmunkások, akiket a magyarországi foglalkoztatásról szóló törvény alapján foglalkoztatnak, nem minősülnek munkaerőpiacra lépőknek. Ez azt jelenti, hogy rájuk nem vonatkozik a munkaerőpiacra lépők szociális hozzájárulási adókedvezménye sem.

3. Egységesített szakirányú oktatás adókedvezmény: 2023. augusztus 1-jétől egységesítik a szakirányú oktatás és a duális képzés szakképzési hozzájárulás alóli adókedvezmény szabályait, összekapcsolva azt a ténylegesen végzett tevékenységgel. Az adókedvezmény arányosan lesz megállapítva, figyelembe véve a munkanapok számát és a szakirányú oktatás végzett munkaidőhöz viszonyított arányát.

4. TB járulék és Szocho mentesség szüneteltetés esetén: 2023. december 31-ét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésekor a TB járulék és a Szocho mentességi szabály csak akkor alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét a tárgyhó egészében szünetelteti.

5. Megváltozott munkaképességű személyek: 2023. augusztus 1-jétől a fogyatékossági támogatásban, vagy a vakok személyi járadékában részesülő magánszemélyek megváltozott munkaképességűnek minősülnek, amennyiben ezt megfelelően igazolni tudják.

A társasági adó (TAO) változásai

 • 2023. július 15-e után a korábban elhatárolt veszteséget, mely a 2014-ben kezdődő adóévekig keletkezett, korlátlan ideig lehet felhasználni. Eddigi szabályok szerint ez az elhatárolt veszteség legkésőbb a 2030. december 31-ét magában foglaló adóévben volt érvényesíthető.
 • A reorganizációs vagy szerkezetátalakítási eljárás során jogerős bírósági végzésben jóváhagyott terv alapján elengedett kötelezettségre vonatkozó veszteségelhatárolási szabályt kell alkalmazni a csődeljárás vagy felszámolási eljárásban létrejött egyezség során is.
 • A termőföldből átminősített ingatlan fogalma kiegészül azzal az esettel, ha az adózó az ingatlant az utolsó mérlegfordulónapot követően szerzi meg. Ebben az esetben a részesedés kivetezésekor a beszámoló helyett a kivezetést megelőző napi főkönyvi kivonat adatait kell használni a 75%-os arányszám megállapításakor. Az új szabályt a hatálybalépését követően értékesített, kivezetett részesdésekre kell először alkalmazni.
 • 2023. júl. 15-től üzleti költségnek minősülnek a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségek a reklámadóról szóló törvény szerint. Így megszűnt a korábbi tételes tiltás, ami korlátozta a 30 millió forintot meghaladó reklám-közzétételi költség elszámolását a társasági adó alapjánál.
 • 2023. júl 15-től igazolás nélkül elszámolható a Nemzeti Összefogás Számlaszáma javára adományként adott támogatás és juttatás, anélkül, hogy visszafizetési kötelezettség keletkezne.

A helyi iparűzési adó (HIPA), egyéb adók és illetékek változásai

 • Az új adócsomag rendezi egy korábbi dilemmát, és jövőben egyértelművé teszi, hogy az innovációs járulékalapot is a szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.
 • 2024. 01.01-től telephelyet keletkeztet a munkaerő kölcsönzést végző vállalkozónál, ha munkaerő kölcsönzés keretében az adóéven belül a kölcsönzött munkaerők 21.000 órát dolgoznak az adott településen.
 • Az egyéni vállalkozókra is vonatkozik egy új rendelkezés: ha tevékenységük szüneteltetése nem haladja meg egybefüggően a 181 napot, akkor nem szűnik meg az adóalanyiságuk, és mentesülnek az adóalanyiság megszűnésével járó adminisztrációs terhektől, mint például a záró bevallás beadása vagy a változás-bejelentés.
 • 2023. augusztus 1-től törvényi szintre emelkednek az extraprofit adókról szóló kormányrendelettel kiterjesztett személyi körök. 
 • Törvényi szintre emelkedik az a rendeleti szabály, miszerint a kifizetőt nem terheli EKHO (Egyszerűsített Közteherviselési Hozzájárulás).

2023. augusztus 1-jétől így változnak a SZÉP-kártyával kapcsolatos szabályok és szolgáltatások

2023. június 19-én a kormányrendelet (237/2023. (VI.19)) jelent meg, amely új szabályokat vezet be a SZÉP-kártya felhasználásával kapcsolatban, különösen veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazására vonatkozóan. Ezek a változások kedvezőbb feltételeket biztosítanak a SZÉP-kártya-támogatás mértékének növelése és a hideg élelmiszerekkel történő felhasználás bővítése terén.

A 2023. augusztus 1-jétől életbe lépő változtatások a következők:

1. Béren kívüli juttatásként minősül az SZJA törvényben meghatározott éves rekreációs keretösszeg (450 000 Ft) feletti, maximum 200 000 forint összegű SZÉP-kártya-támogatás, amit nem kell arányosítani a 2023-as évre.

2. Ha a munkavállalónak több munkáltatója van, minden munkáltatótól megkaphatja a maximum 200 000 forintos támogatást.

3. A munkáltató több részletben is utalhatja a 200 000 forintos támogatást a munkavállaló SZÉP-kártyájára.

4. A 200 000 forintos támogatás teljes összegben jár, függetlenül attól, hogy a munkavállaló mennyi ideig dolgozott az adott adóévben.

5. Ha a munkavállaló új munkaviszonyt létesít, az új munkáltató is adhat maximum 200 000 forint összegű pluszjuttatást a SZÉP-kártyára.

6. 2023. augusztus 1-től az SZÉP-kártyán lévő teljes összeg felhasználható hideg élelmiszerek vásárlására is, és ez a lehetőség 2023. december 31-ig érvényes.

7. A maximum 200 000 forintos pluszjuttatást nem kell arányosítani a munkaviszonyban töltött idővel.

8. A maximum 200 ezer forintos pluszjuttatást – a 450 ezer forintos rekreációs kerettől eltérően – a munkaviszonyban töltött idővel nem kell arányosítani, valamint a kibővült felhasználási lehetőség nem csak az egyszeri támogatásra, hanem a kártyán lévő teljes összegre is vonatkozik.

10. Az SZÉP-kártyára utalt támogatást kizárólag a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója vásárlásaira lehet felhasználni, és nem váltható át készpénzre.

11. A támogatásnak a megemelt éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül. A meghaladó rész utáni az adóterheket (33,04 %) a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Ha átalányadózó voltál 2022-ben akár csak egy napra is, akkor a bevallási tervezetet semmiképpen se fogadd el, mert az SZJA bevallásnak tartalmaznia kell az átalányadós adatokat is, aminek a kitöltéséhez a könyvelődtől kérj segítséget.

Akár ezzel a témával kapcsolatban, akár más témákkal kapcsolatban szeretettel várunk irodánkban konzultációra, hívj vagy írj nekünk a lenti űrlap segítségével!

„Class aptent taciti sociosqu ad litora per conubia nostra, per inceptos himenaeos .Aenean non turpis vitae ligula tristique sagitt isras varius erat pulvinar eros pretium”

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzés a megírása pillanatában érvényes törvények és adószabályok alapján a legnagyobb gondossággal készült. Kérünk vedd figyelembe, hogy az adott szabályok változhatnak. Kérdezz meg minket vagy könyvelődet a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel, hogy képben legyél

Kérj tőlünk ajánlatot!

Ha valamelyik szolgáltatással kapcsolatban kérdés merült fel benned, vagy egy ötlettel fordulnál hozzánk, akkor keress nyugodtan az oldalon található elérhetőségek egyikén!

Ajánlatkéréshez kérlek, hogy töltsd ki az űrlapot, vagy küldd el ezeket az adatokat emailben.

Amennyiben szimpatikusak vagyunk neked és szeretnél velünk közösen dolgozni, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Mi már nagyon várjuk a közös munkát! 🙂

Ajánlatkérés

hogy mindig
képben legyél

Iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről